Czy banki pójdą na ugody z frankowiczami?

W październiku 2019 roku wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej otworzył drogę frankowiczom do sądzenia się z bankami oraz domagania się m.in. anulowania umowy oraz “cofnięcia” kursu franka do kursu z dnia uruchomienia kredytu. Dzięki temu kredytobiorca może odzyskać nienależnie odebrane sumy pieniędzy, które naliczyły się w ciągu lat grania kursem franka przez banki. Co więcej – dalsze raty spłaty kredytu zmniejszają się nawet o 50%. Ruszyła fala pozwów, a w całym 2019 roku rozpoczęło się niemal 11 600 spraw.

Na początku lutego 2020 roku część banków m.in. Santander i PKO lakonicznie zapowiedziało, że przymierzają się do polubownego rozwiązania pozasądowego z frankowiczami. “Jesteśmy na wstępnym etapie badania ankietowego wśród klientów. Nie jesteśmy jeszcze gotowi na przedstawienie wiążących propozycji dla klientów, ale pracujemy, aby zaprezentować je niebawem” – komentowała Monika Nowakowska, rzeczniczka banku Santander. Słowa te w żaden sposób nie rozbudzają poważnych nadziei wśród beznadziejnych sytuacji wielu osób pogrążonych w kredytach frankowych. Co więcej, mylnie rozmywają rzeczywistość i wpływają na decyzję osób zastanawiających się nad wejściem na drogę sądową. Wizja propozycji banku może wydawać się kusząca, natomiast należy wziąć pod uwagę to, że najpewniej banki będą chciały chronić swój budżet, a nie budżet kredytobiorcy. Szybko i bezboleśnie – dla banku.

W naszej opinii najlepszym rozwiązaniem jest wejście na drogę sądową, ponieważ uznane za niedozwolone klauzule waloryzacyjne zawarte w treści umów są niepodważalnym dowodem przeciw bankom. Zawsze występujemy w pierwszej kolejności z propozycją ugody z bankiem, ale na podstawie faktycznych wyliczeń strat kredytobiorcy z uwagi na podwyższony kurs franka – nigdy nie otrzymujemy odpowiedzi pozytywnej.

Dyskusja na temat dojścia do kompromisu trwa już od dłuższego czasu, jednakże codziennie pracując na pierwszej linii frontu nie obserwujemy widoków na opłacalne dla frankowiczów rozwiązanie.

Wygrana frankowiczów!

Mamy dobre wieści dla Frankowiczów!
Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny (sygn. akt: XII C 1366/18) zasądził od banku mBank S. A. kwotę 105.358,33 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty. Sąd podzielił w pełni stanowisko pełnomocnika powodów i uznał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia w przedmiocie zasad kursowych kredytu, nieprecyzyjnie przy tym określając m.in. kurs franka szwajcarskiego. Sąd za zasadny przyjął kurs z dnia uruchomienia przy zastosowaniu stawki LIBOR. Sąd podkreślił, że wbrew stanowisku banku, po wyeliminowaniu z umowy klauzul waloryzacyjnych nie ma przeszkód w stosowaniu oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zwrócił także uwagę, że nie jest możliwe uzupełnienie stosunku prawnego poprzez ustalenie waloryzacji według kursu NBP. Zdaniem Sądu bank przyjął na siebie ryzyko związane z zastosowaniem w umowie kredytu klauzul niedozwolonych i wobec tego musi liczyć się z pełnymi konsekwencjami ich eliminacji. Wyrok jest nieprawomocny.