fbpx

WYŚLIJ ZGŁOSZENIE

Czy można zawiesić spłatę swojego kredytu?

Często pytają Państwo czy w przypadku wystąpienia na drogę sądową z bankiem możliwe jest zawieszenie spłacania swojego zobowiązania z tytułu kolejnych rat. 

Zawieszenie w spłacie na pewno może stać się dużą ulgą w miesięcznym budżecie. Jakie istnieją możliwości i czy takie rozwiązanie  będzie korzystne? 

W przypadku sporów sądowych czas odgrywa dużą rolę, samo przygotowanie pozwu bywa czasochłonne, okres oczekiwania na pierwszą rozprawę może wynieść nawet kilka miesięcy. Jednym z dostępnych narzędzi prawnych aby jeszcze przed rozstrzygnięciem sprawy sądowej uzyskać korzyści z toczącego się postępowania jest możliwość złożenia drogą administracyjną wniosku o zabezpieczenie roszczenia. 

Jest to sposób aby zawrzeć swoje oczekiwania w stosunku do strony pozwanej i ubiegać się o zawieszenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych na czas trwania procesu w oczekiwaniu na wyrok. Uzyskanie zabezpieczenia staje się dziś wysoce prawdopodobne, ponieważ sądy coraz częściej w postępowaniu przygotowawczym decydują się na pozytywne rozpatrzenie takiego wniosku. Decyzja jednak pozostaje w rękach sądu.

Wniosek o zabezpieczenie roszczenia nie tylko pozwala uzyskać zamrożenie spłaty ale również zakazuje stronie pozwanej wypowiedzenia nam umowy kredytowej oraz wpisu do bazy dłużników np. BIK z tytułu nie dokonywania spłat.

Wniosek o zabezpieczenie jest często wykorzystywanym narzędziem ale zawsze powinniśmy się zastanowić czy warto go użyć i odroczyć spłatę kredytu. 

Zakładając że wyrok będzie dla nas korzystny i sąd wyda wyrok unieważniający naszą umowę kredytową trzeba zwrócić uwagę na saldo zadłużenia jakie aktualnie posiadamy w banku oraz na jakim poziomie saldo to będzie w momencie rozstrzygnięcia sprawy sądowej. Z uwagi na zróżnicowane daty zawierania umów oraz ich wysokość nominalną możemy znaleźć się w sytuacji, w której na dzień sporządzenia pozwu nasze zobowiązanie jest już spłacone – jest to sytuacja idealna i rzeczony wniosek o zabezpieczenie ma swoje uzasadnienie ponieważ w momencie uzyskania pozytywnego wyroku nie będziemy musieli więcej wpłacać do banku z tytułu rozliczenia umowy. W przypadkach nadpłaty to bank będzie nam musiał oddać wpłacone środki.

Kiedy mamy do czynienia z sytuacja gdy w momencie orzeczenia unieważniającego sądu będziemy mieli saldo ujemne to bank wezwie nas do natychmiastowej spłaty w celu rozliczenia umowy czym będziemy zobligowani dodatkowo postanowieniem wyroku.

Reasumując, aby podjąć decyzję o złożeniu wniosku o zabezpieczenie powinniśmy być świadomi czy na końcu drogi sądowej bank będzie nam musiał oddać środki pieniężne i w jakiej kwocie lub czy będziemy mieli do czynienia z sytuacją w której to my będziemy musieli spłacić środki do banku równą kwocie wynikającą z rozliczenia umowy. W takim przypadku należy się zastanowić czy zamrożenie rat jest dla nas korzystne. Dokonywanie spłat  zgodnie z harmonogramem obniża saldo kredytu i zmniejsza ostateczną kwotę pozostałą do zapłaty. Warto zwrócić uwagę na ten fakt wybierając kancelarię odszkodowawczą oraz zasięgnąć opinii ekspertów.

  • MojeFranki.pl 2020

Dziękujemy za wizytę!

Jeżeli interesuje Państwa “odfrankowienie” bądź unieważnienie umowy kredytu zaciągniętego w walucie franka szwajcarskiego. Zachęcamy do pozostawienia danych kontaktowych. Nasz doradca skontaktuje się z Pańśtwem celem omówienia zagadnień związanych z tematem spraw tzw. “frankowych” oraz przedstawienia możliwości postępowania w przypadku Pańśtwa umowy.