fbpx

I. Część ogólna opinii prawnej

W tej części znajdziesz podstawowe informację na temat przeanalizowanej umowy kredytowej takie jak dane kredytobiorców, bank, z którym zawarto umowę, czy wysokosć kredytu.

II. Wymiana klauzul niedozwolonych znajdujących się w umowie kredytowej

Wymieniamy w tej części wszystki klauzule niedozwolone, która zawiera umowa, które identyfikujemy na podstawie solidnych fundamentów prawnych.

III. Kwalifikacja prawna wymienionych klauzul niedozwolonych

Ta część zawiera uzasadnienie wymienionych w poprzednim punkcie klauzul niedozwolonych. Wyjaśniamy, dlaczego należy je za takie uznawać.

IV. Przykłady wyroków

Wymieniamy korzystne dla Frankowiczów wyroki sądowe których elementem było posiadanie przez umowy kredytowe wymienionych w punkcie II klauzul niedozwolonych. Wyroki te aktualizujemy na bieżąco, nie opierając się na jednym, wybranym zestawie zawartym w każdej opinii.

V. Dalsze postepowanie

Nasi prawnicy wymieniają możliwe, dalszekroki do podjęcia, które zapewniają największą szanse na wygraną w przypadku przedstawionej umowy kredytowej.

VI. Szacowane korzyści w przypadku wygranej sprawy sądowej

W ramach prowadzonej analizy umowy kredytowej nasi prawnicy w oparciu o cel, który chcemy osiągnąć poprzez zastosowanie zaproponowanych rozwiązań prawnych. Zazwyczaj przedstawiamy szacowane korzyści dla dwóch wariantów możliwego rozwiązania sprawy: dla unieważnienia całej umowy oraz dla unieważnienia tylko klauzul niedozwolonych.

Dziękujemy za wizytę!

Jeżeli interesuje Państwa “odfrankowienie” bądź unieważnienie umowy kredytu zaciągniętego w walucie franka szwajcarskiego. Zachęcamy do pozostawienia danych kontaktowych. Nasz doradca skontaktuje się z Pańśtwem celem omówienia zagadnień związanych z tematem spraw tzw. “frankowych” oraz przedstawienia możliwości postępowania w przypadku Pańśtwa umowy.